Joakim Hammar besegrade ångesten
Kropp och själ – Att leva med tvångstankar
Mediahuset ger funktionsnedsatta en röst
Mediahuset Kalmar