Joakim Hammar besegrade ångesten
Kropp och själ – Att leva med tvångstankar
Mediahuset ger funktionsnedsatta en röst
Mind – En resa som fortsätter varje dag
Mediahuset Kalmar