Vad är Aspergers syndrom?

Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom autismspektrat. Aspergers syndrom är medfött och är något som man lever med ett helt liv. Många lyckas hitta strategier för att hantera sina svårigheter och få vardagen att fungera. Det är när man blir utsatt för fel miljö som diagnosen blir ett handikapp. Där personen inte kan uppfylla omgivningens krav och förväntningar.

Individuellt

Asperger är en individuell diagnos så därför kan man inte säga att ”Så här är det. Snarare så här kan det vara för mig”. Det som är svårt för mig som individ kan vara lätt för någon annan. Det kan också variera i intensitet men de flesta med Asperger har svårigheter med andra människors beteenden och kroppsspråk. Det är även vanlig att vara rutinbunden och en del har specialintressen som uppslukar ens tid och uppmärksamhet.

Ojämn begåvningsprofil

Många har en ojämn begåvningsprofil vilket gör det svårt för omgivningen att avgöra vad personen klarar och inte klarar. Man kan t ex ha hög intelligens och prestera långt över sin ålder inom några områden. Samtidigt som man kan ha svårt för att klara av andra saker som är enkla för andra människor. Som att sköta hushållet och ekonomin själv. Därför är det svårt för omgivningen att ställa rimliga krav på oss, antingen ställer man ofta för låga krav eller alldeles för höga.

Osynlig funktionsnedsättning

Asperger är en osynlig funktionsnedsättning, du kan inte se på en person om den har Asperger. På grund av att många människor med Asperger syndrom ofta utåt sett ser ut som alla andra, blir många missförstådda av omgivningen som felaktigt tror att personen är ouppfostrad eller lat.

Innebär inte bara svårigheter – Det finns styrkor!

Asperger syndrom innebär inte bara svårigheter, det är vanligt att personen kan ha styrkor och talanger utöver det vanliga. Många som har Asperger syndrom har en otroligt hög intellektuell begåvning (dock inte alla). Man har ofta stora kunskaper inom de områden som har med ens specialintressen att göra.

Det är vanligt att man inte påverkas av rådande normer, utan att man har en förmåga att tänka själv. Vilket innebär att man kan komma på något som ingen annan har tänkt på förut. Kända exempel som tros ha haft Asperger syndrom är Albert Einstein och Isaac Newton.

Stäng meny