Vad är Tvångssyndrom (OCD)?

Om du har tvångssyndrom, som också kallas OCD, kan du känna väldigt starkt att du måste tänka på ett visst sätt eller göra vissa saker. Och att du får ångest om du inte gör det. Om tankarna stör dig kan du få hjälp att bli av med dem.

Ses som vanliga tankar

Tvångstankar ses som vanliga tankar som vem som helst kan tänka och som passerar dagligen genom alla människors huvuden. Problematiken ligger i när tanken begränsar dig. Det kan vara tankar på katastrofer som kan inträffa, eller förbjudna saker som du skulle kunna göra.

Tvångstankar kan vara tankar, fantasier och inre bilder som kommer fast du inte vill. De kan kännas obehagliga, ge ångest eller äckelkänslor, eller bara vara irriterande. Tankarna börjar ofta ”Tänk om”. Till exempel ”tänk om jag blir sjuk” eller ”tänk om det börjar brinna”.Tvångstankarna kan också leda till att du måste göra vissa saker för att få mindre ångest. De sakerna kallas tvångshandlingar.

Tvångshandlingar kan innebära att upprepa ett visst ord i tankarna, tvätta händerna ofta för att du är orolig för smuts eller bakterier, sortera saker på ett visst sätt eller kolla att spisen är avstängd fast du redan gjort det flera gånger. Hur mycket tid tvångstankarna och tvångshandlingarna tar är olika för olika personer. Man kan ha mer tvång under vissa perioder och mindre under andra.
Det är ingen som vet exakt varför man får sådana tankar men forskare tror att det kan ha med ens omgivning, livssituation och stress att göra. Det kan också vara ärftligt, men man behöver inte få tvångsyndrom bara för att någon i släkten har det.

Behandling

Tvångssyndrom behandlas med både psykoterapi, kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk psykoterapi och också med selektiva serotoninåterupptagshämmare (så kallade SSRI preparat).
Att gå med på sina tvångstankar t.ex. när det gäller att tvätta sig hjälper bara som kortsiktigt ångestlindrande.

Vad kan jag göra själv för att må bättre när tvångstankarna attackerar mig?

Ibland kan avslappning och övningar i mindfulness hjälpa, har fått lära mig det i KBT-behandling som jag gått på ett år. Det finns medicinsk hjälp om du har för stora problem med tvången. Det är också bra att röra på sig. Träning och motion kan göra ångesten och oron mindre och hjälpa dig att stå emot tvångstankarna och tvångshandlingarna.

Sätt stopp

Som anhörig så måste man sätta stopp och inte gå in i “den drabbade personens” tankar, försöka få in personen på andra tankar och att istället prata om att du behöver kanske inte gå och tvätta dig nu och inte gå med på att t.ex. fotografera av platser för att lugna personen. På kort sikt är det en bra idé att gå på den ångestdrivna personens önskningar, på lång sikt är det en dålig idé. Varje gång man står emot så är det en bra idé.

Stäng meny