Om Psykos sjukdom

Vad innebär en psykos?

När verkligheten rämnar kan livet te sig som en vaken mardröm. En panikartad känsla av att vara förföljd eller utsatt för ondska kan färga tillvaron.

En psykos innebär en förändrad verklighetsuppfattning präglad av vanföreställningar, hallucinationer och tankestörningar. Personen kan bli tillbakadragen och mindre öppen, upplever apati glädjelöshet och förlorar intresset för olika aktiviteter. 1500-2000 personer insjuknar årligen i någon form av psykos.

Min psykos

Min psykos handlade om att jag var jagad av polisen, att jag inte kunde lämna spår efter mig i form av DNA, fingeravtryck.

Vad gör jag om jag hamnar i psykos?

Hamnar du i en psykos så är det viktigt att du söker hjälp hos psykakuten.

Stäng meny