Hej! Jag heter Joakim Hammar och jag är 26 år. Jag har Aspergers syndrom, tvångssyndrom och generaliserat ångestsyndrom, som barn var jag sent utvecklad och har dålig motorik. Vid 7 års ålder var jag kortare än den kortaste i klassen, på grund av att jag led av tillväxthormonbrist. Då fick jag börja ta sprutor varje kväll tills jag var 16 år gammal.

Jag är Attitydambassadör på Hjärnkoll och föreläsare inom psykisk ohälsa och föreläser för Brobyggarna. År 2013 läste jag på universitetet vilket gjorde att jag “gick in i väggen”.

Psykosen

Gick igenom en psykos därefter har det varit en tung uppförsbacke med rehabilitering i form av KBT-terapi, bland annat så var jag rädd att människor i min omgivning. Det kunde vara så att jag trodde att grannarna lyssnade av mig eller att lämna avtryck i form av DNA på dricksflaskor och ta på grässtrån. Jag fick hjälp genom gruppterapi och individuell terapi på Valnötsträdet. När ångesten har varit hög, fick jag gå tillbaka till platser och fick fotografera av platser för att vara säker på att jag inte har “glömt något viktigt” på platserna. Har även varit rädd för att vara “någon som ställer till det, att vara för nära varor i affären, så att de tror att jag är en tjuv” och andra tankar relaterat i tvånget.

Våga bryta tabuerna

Jag tycker det är viktigt att våga bryta tabuerna om psykisk ohälsa och runt mina funktionsvariationer Asperger syndrom, OCD och GAD och vill ge samhället mer insikt och förståelse om hur det är att leva med dolda funktionsvariationer och psykisk ohälsa.

Vill du kontakta mig/boka mig så är adressen info@joakimhammar.se

Stäng meny